Lunger på arbejde citat 1

Det vurderes, at danskerne hvert år til sammen har 15.000 syge leveår som følge af arbejdsrelaterede lungesygdomme, hvor de kunne have været raske.
Torben Sigsgaard, professor i miljø- og arbejdsmedicin