Samfundets ansvar

Tobak et det eneste fuldt lovlige produkt i fri handel, som dræber halvdelen af brugerne, vel at mærke når det anvendes efter forskrifterne.
Gro Harlem Brundtland, norsk politiker