Gør

Luften på din arbejdsplads

Luften på din arbejdsplads

Gennemførelse af en arbejdspladsvurdering 

Her er nogle forslag til, hvordan I kan komme i gang med en APV på jeres arbejdsplads. Tjek dem. Du kan også tjekke dem på skolen.

 • Er der risiko for ulykker? Fx fald, snubleri, farlige maskiner, arbejde på stilladser eller på stiger.
 • Er der tungt eller andet nedslidende arbejde? Fx ensidigt gentaget arbejde.
 • Er der skadelig støv eller røg, man kan komme til at indånde?
 • Er der skadelige kemikalier?
 • Er der brand eller eksplosionsfare?
 • Er der støj eller skadelige vibrationer?
 • Er der træk eller kulde?
 • Er der stort arbejdspres, samarbejdsproblemer eller lignende?
 • Kan et evt. sygefravær skyldes forhold i arbejdet?

Kilde: Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Sammenlign dine iagttagelser, som du har skrevet ned, med dine kammeraters.

 • Har du forslag til forbedringer, der kan fremme sunde lunger på skolen? Brug din undersøgelse fra før.
 • Bring op i Sundhedsrådet på skolen.

Her er 10 gode råd

Sundhedsadfærd på jobbet

Råd om KRAN

Du kan tjekke din arbejdsplads eller skole af ud fra følgende 10 gode råd.

 1. Sanér jeres kemiske produkter:
  1. Saml alle jeres produkter sammen.
  2. Skil jer af med produkter, som I ikke er tvunget til at bruge.
  3. Vælg de mindst skadelige, hvis der er flere, der kan det samme.
  4. Vælg få seriøse leverandører, der kan holde, hvad de lover.
 2. Skaf de nye sikkerhedsdatablade fra leverandørerne.
 3. Undersøg, om der er KRAN-stoffer i jeres produkter.
 4. Skift KRAN-produkterne ud med mindre skadelige produkter. Efterlys alternativer hos leverandøren.
 5. Undersøg, om I har det nødvendige sikkerhedsudstyr til de produkter, der er tilbage.
 6. Tjek sikkerhedsudstyret:
  1. Lukkede maskiner.
  2. Ordentlig udsugning/ventilation.
  3. Personlige værnemidler.
  4. Personlige hygiejne.
 7.  Fastsæt principperne for instruktion om arbejde med farlige kemikalier.
 8.  Lav en indkøbspolitik for kemikalier.
  1. Undgå KRAN-stoffer.
  2. Fastlæg procedurer af undersøgelse for nye produkter.
  3. Fastlæg procedurer for sikkert indkøb.
 9. Afklar arbejdsmiljøgruppens behov for supplerende arbejdsmiljøuddannelse om farlige kemikalier.
 10. Beregn jeres udgifter og besparelser ved at få styr på KRAN-stofferne.

Kilde: danskmetal.dk
 

Sundhedsvaner på arbejdspladsen GØR

Sundhedsvaner på arbejdspladsen

Mange får ondt i ryg, nakke og skulder. Du kan forebygge smerter og skader ved at lave øvelser og skift mellem arbejdsopgaver.
For de, som alligevel får ondt, der går det bedst for dem, der holder sig aktive og går på arbejde i det omfang, det er muligt. Det kan kræve, at arbejdet organiseres anderledes og opgaverne justeres, så der er balance mellem kravene i jobbet, og hvad den enkelte kan klare.
 
I skal:
diskutere, hvilke risici der er i jeres arbejdsdag i forhold til skader i ryg, nakke og skulder.
lave en plan for fordeling af arbejdsopgaver
lave en plan for, hvordan man kan styrke sin ryg, nakke og skulder bedst muligt i løbet af arbejdsdagen.
 
Få inspiration fra Videnscenter fra arbejdsmiljø: Kvikguide om smerter
 
 
 

Sugerørsøvelse-GØR

Sugerørsøvelse

Hvordan føles det at have syge lunger? Fx astma eller KOL?
Hvordan opleves det, når man har nedsat lungefunktion? Og hvad sker der, når du får mindre ilt ind i din krop?
 
Hvis du trækker vejret gennem et sugerør og holder dig for næsen, så svarer det til at have nedsat lungefunktion som hos et menneske med KOL eller astma.
Med nedsat lungefunktion er det sværere at være aktiv i sin hverdag, fordi kroppen får mindre ilt. Der er mindre energi til at være aktiv. 
 

Sådan gør I

Træk først vejret normalt 
Tag et sugerør i munden og hold dig for næsen, mens du trækker vejret.
Lav høje knæløft/sprællemænd, mens du fortsat trækker vejret gennem sugerøret og holder dig for næsen. 
 

Tal om:  

Hvordan var det at trække vejret gennem sugerøret?
Forestil dig altid at trække vejret på denne måde - hvordan vil det være at cykle til skole?
 
Hent øvelsen som pdf.

Lungepakker

Lungepakker

Lungeforeningen formidler besøg på virksomheder for at tjekke medarbejdernes lunger og rådgive om sunde lunger. Se mere herom på lunge.dk

Foreslå din skole- eller arbejdsleder, at I få besøg af en lungesygeplejerske, hvis du mener, at der er problemer med luftforureningen til skade for lungerne.

Dilemmaspil - lunger på arbejde

Dilemmaspil

I løbet af jeres arbejdsdag kan I stå overfor forskellige dilemmaer, som I skal tage stilling til og kunne handle ud fra.

Øv jer på det her, ved at spille dilemmaspillet herunder.

Sådan spilles spillet:

Fordel jer i grupper på 2-3 og uddel ét dilemmakort til hver gruppe.
Tal om hvordan I tror, at I vil reagere i den beskrevne situation.
Afslutningsvis kan I genfortælle dilemmaet og jeres diskussion til de andre grupper. 

Hent dilemmakortene herunder.

Rygestop

Rygestop

Er du ryger og gerne vil stoppe, kan du finde mange gode rygestop-programmer på nettet. Vi anbefaler bl.a. rygestop-programmet fra X-hale, der er målrettet unge. Det er tilrettelagt af Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.

Du registrerer dig på xhale.dk

Ballon-øvelse

Ballon-øvelse

Hvad er forskellen på raske og syge lunger?
Hvordan fungerer de? Og hvad betyder det, når man skal bruge mange kræfter på at komme af med brugt luft fra lungerne? 

Med ballon-øvelsen kan I se og måle forskellen på raske og syge lunger. 

Sådan gør I

I skal puste balloner op på forskellige måder:

 • uden sugerør
 • med et stort sugerør
 • med et lille sugerør

Dernæst skal I tømme ballonerne for luft gennem sugerørene.
Tag tid på, hvor lang tid det tager. 

Åben og print skemaet herunder.
Følg opgaverne og noter jeres resultater.

Tal om

 • Hvilken forskel var der på de tre måder at puste ballonen op?
 • Hvor stor var tidsforskellen på, hvor hurtigt ballonerne tømmes for luft? 
 • Hvad sker der med os mennesker, hvis vi er lang tid om at komme af med brugt luft? Hvad betyder det for kroppen? For aktiviteter i vores hverdag?