Tema 4 gør

Er vi alle lige?

Er vi alle lige?

Din hverdag

  • Find faktorer i din hverdag (fritid, skole), der skader din sundhed. Skriv dem ned.
  • Find ud af hvordan du kan fjerne eller formindske de skadelige faktorer. Skriv dem ned.
  • Overvej efter 1 måned, om du følger det.

Sundhedskampagne

Sundhedskampagne

I skal lave en sundhedskampagne, hvor I oplyser om, hvorfor det er vigtigt at holde sig sund.

Find først ud af, hvad I vil fokusere på i kampagnen fx rygning, motion og bevægelse, mad, ulighed i sundhed, KRAM.
Vælg derefter hvilken målgruppe, I vil henvende jer til.
Til sidst skal I vælge hvilken type kampagne I vil lave fx reklame, plakat, folder.
 
Se kampagnefilm og plakater under ’SE’ og find inspiration.

Faglige organisationer

Faglige organisationer

Din faglige organisation er med til at sikre dig ordentlige forhold på din arbejdsplads.

Find ud af, hvad din faglige organisation gør for at forbedre de fysiske og psykiske arbejdsmiljø på din kommende arbejdsplads.

I kan evt. finde ud af hvem, der er jeres faglige repræsentant.
Lav et interview om hvad, der bliver gjort for at sikre ordentlige forhold for jer – både på et psykiske og fysiske område. 

 

Sundhed på erhvervsskolerne GØR

Sundhed på erhvervsskolerne

Klassens sundhedspolitik

  • Klassen skal lave en sundhedspolitik med 10 punkter, som alle kan sige ja til.
  • Evaluer jeres sundhedspolitik efter 1 måned. Lever I op til den?

Skolens sundhedspolitik

Ledelse, lærere og elever laver en fælles sundhedspolitik, der kan omfatte ryge- og alkoholpolitik, kantinens udbud af mad, motion og bevægelse i skoletiden, arbejdsmiljø og valg af materialer og stoffer i undervisningen, der ikke skader miljø og sundhed.

Der er flere indsatsområder, som er beskrevet af KOSMOS - det nationale videncenter for kost, motion og sundhed for børn og unge.

Dilemmaspil - sundhed og samfund

Dilemmaspil

Dilemmaspillet udfordrer jeres holdninger i hverdagssituationer. I skal forholde jer til cases om sundhed og rygning.
Diskuter hvordan I tror, at I vil reagere i den beskrevne situation.

Sådan spilles spillet

Fordel jer i grupper på 2-3 og uddel ét dilemmakort til hver gruppe.

Afslutningsvis kan I genfortælle dilemmaet og jeres diskussion til de andre grupper.

Hent dilemmakortene herunder.

Holdningskort sundhed og samfund

Hvad mener du?

Der er forskellige holdninger til motion og træning. Hvilke argumenter bruger du? Kan du forstå og anerkende, at andre kan have andre synspunkter? Måske påvirkes du af andres argumenter?

  • Print holdningkortene.
  • To elever trækker et holdningskort.
  • Den ene skal forsvare synspunktet. Den anden skal angribe det.
  • Resten af klassen lytter.
  • Bagefter bidrager de andre med andre synspunkter om emnet.