Undervisningsforløb om sunde lunger

Undervisningsforløb i sunde lunger 45 min

Sunde lunger

Herunder kan du downloade undervisningsforløbet "Sundhed og lunger". Det er tilrettelagt til undervisning af erhvervsskoleelever i GF 1 og GF 2 og varer 45 minutter svarende til ét modul. Formålet med modulet er at give eleverne en grundlæggende viden om lungerne, hvordan man passer godt på dem - og hvilke dilemmaer man fx kan møde som erhvervsskoleelev på sin praktiskplads.

Der hører en power point præsentation til undervisningsforløbet incl. undervisningsnoter, som du kan bruge i din tilrettelæggelse af undervisningen. Dermed er det lige til at gå til. Du kan få power point præsentationen tilstendt ved at kontakte projektleder i Lungeforeningen, Jonathan Emil Andreasen: jea@lunge.dk

Materialer til undervisningen

Til undervisningen skal du bruge sugerør, balloner og papirsposer. Alt dette kan du købe i dit lokale supermarked. Har du svært ved at finde papirsposer, kan du bruge plastikposer. Du skal beregne et sugerør, en ballon og en pose pr. elev. Du kan også læse mere om øvelserne her: http://www.lungerpåarbejde.dk/content/tema-5-g%C3%B8r