Undervisningsforløb om vandpibe og risici

Vandpibe - undervisningsforløb

Undervisningsforløb om vandpiberygning og risici

Undervisningsforløbet om vandpiberygning og risici er lavet i samarbejde med Københavns Kommunes Center for Sundhed. Materialet er online og kan bruges frit. Vi har lavet et forslag til et forløb på 1 time, men materialet er fleksibelt og kan sammensættes efter klassens behov.

Undervisningsforløbet om vandpiberygning og risici, lægger op til aktiv undervisningsdeltagelse, hvor det er eleverne, der er med til at skabe viden og læreren, der faciliterer processen.

Materialet til forløbet findes her på siden og består af forskellige elementer:

  • Disposition: viser, hvordan forløbet ser ud og hvilke elementer der indgår
  • Undervisningsforløbet: power-pointoplæg med tilhørende noter til forløbet
  • Aktivitetsoversigt: viser de forskellige aktiviteter og øvelser, man kan bruge i forløbet
  • Aktivitetskort: indeholder beskrivelse af aktiviteter samt lærervejledning til fx holdningskort, dilemmakort

Siden er bygget op således, at der først er en dispositionsoversigt. Derefter beskrives forløbet, hvor der er mulighed for at downloade oplæg og noter. Dernæst kommer aktivitetskorterene. Nederst på siden finder du en oversigt over de videns- og aktivitetsøvelser, der bruges i forløbet. Modsat de andre temasider er denne side henvendt til lærerne og ikke eleverne.

Disposition

Disposition over undervisningsforløbet

Forløbet er 1 time.
Tidsrammen er vejledende.

Introduktion

Hvad der skal ske i løbet af dagen

Indspark

Dialog og øvelse om myter og flertalsmisforståelser

Aktiviteter

Forskellige aktiviteter med fokus på vandpiberygning og sundhed

Oplæg

Om sundhed, risici og (vandpibe)rygning med elevinddragende øvelser og film

Afslutning

Holdningsøvelse

Tak for i dag! 

Download dispositionen herunder og få en mere udførlig beskrivelse af de enkelte elementer i undervisningsforløbet.

Forløb: Vandpiberygning og risici

Forløb: Vandpiberygning og risici

Forløbet handler om vandpiberygning, risici samt omkringliggende faktorer som fx ungdomskulturen i forhold til rygning, festrygning og cigaretrygning. Forløbet lægger op til inddragelse af elever gennem dialog og forskellige øvelser som sætter fokus på blandt andet dilemmaer og valg, sundhed og lunger og holdninger.

Du kan downloade oplægget og noterne til forløbet her:

Mies personlige historie

Mies personlige historie

Hør Mie Falch fortælle om, hvilken konsekvens det har haft for hendes liv, at hun én enkelt gang besøgte en vandpibecafé, da hun var 15 år gammel.

Aktivitetsoversigt

Aktivitetsoversigt

Der er lavet syv forskellige aktiviteter, som du som underviser udvælger, så forløbet passer bedst til din klasse. Du kan vælge, at klassen i grupper skal prøve 4 forskellige aktiviteter, så de kan tilegne sig viden på flere forskellige måder eller du kan vælge, at de skal gå mere i dybden med aktiviteterne og udvælge to. 

Herunder kan du se en oversigt over de forskellige aktiviteter. Længere nede på siden kan du downloade materialet til alle aktiviteterne.

Aktivitet

Beskrivelse

Formål

Dilemmakort

Hvert dilemmakort beskriver et dilemma, som eleverne skal forholde sig til og diskutere. Kortene kan bruges på forskellige måder.

På dilemmakortene er der angivet, hvilke der er målrettet STX, HTX eller erhvervsskoler og produktionsskoler.

 

Eleverne skal forholde sig til og diskutere forskellige scenarier omkring rygning, risici og sundhed.

Sugerørsøvelse

 

Eleverne skal trække vejret igennem et sugerør.

Øvelsen kan også inddrages i oplægget, som en aktiv øvelse.

Eleverne mærker på egen krop, hvad en nedsat lungefunktion betyder.

 

Luft i ballon

(Udvidet sugerørsøvelse)

Eleverne skal puste 3 balloner op: en med munden, en med et stort sugerør og en med et mindre sugerør.

Eleverne ser, hvordan lungerne og luftrøret hænger sammen ved at puste balloner op med sugerør.

 

Rygestopplan

 

I grupper skal eleverne formulere fem punkter til et rygestopprojekt.

 

Involverer eleverne og skaber refleksion over, hvordan man kan lave en rygestoppolitik og hvem der kan hjælpe.

 

Film

 

Se en af filmene og diskuter spørgsmål til filmen

  • Luften på din arbejdsplads – indeklima og risici

Eleverne skal forholde sig til filmen og svare på spørgsmål og diskutere videoens tema.

Quiz

 

Svar på en quiz fra Lunger på Arbejde og læs infokort

  • Dine Lunger - Lungers funktion og sundhed
  • Sundhed og Samfund - Ulighed i sundhed og samfundsforhold

Eleverne afprøver deres paratviden omkring lunger og sundhed eller samfundsforhold og kan læse og diskutere infokort.

 

Kuliltemåling

 

Øvelsen kræver en underviser, der kan udføre målingerne.

 

Eleverne skal måle og forholde sig til, hvad kulilte betyder for kroppens funktion.

 

Dilemmakort

Dilemmakort

Med dilemmakortene får I mulighed for selv at tage stilling til en række forskellige emner knyttet jeres hverdag som erhvervsskoleelever. Gå sammen i grupper af 2-3 og diskutèr nedenstående dilemmaer:

Dilemmakortene kan du downloade herunder:

Rygestopplan

Rygestopplan

I grupper skal eleverne formulere fem punkter til et rygestopprojekt.

Øvelsen involverer eleverne og skaber refleksion over, hvordan man kan lave en rygestoppolitik og hvem der kan hjælpe.

Download øvelsen og instruktion herunder:

Luft i ballon

Luft i ballon

Eleverne ser, hvordan lungerne og luftrøret hænger sammen ved at puste balloner op med sugerør.

Øvelsen er god til at sætte gang i overvejelser og refleksioner om lungefunktion og hvordan en lungesygdom kan have indflydelse på både at trække vejret ind men også komme af med luften, som er problematisk hvis man har syge lunger.

Eleverne skal puste 3 balloner op: en med munden, en med et stort sugerør og en med et mindre sugerør. 

Øvelsen er lidt teknisk da eleverne skal tage tid og beskrive, hvordan de oplever det på egen krop.

Download øvelse og intruktion herunder:

sugerørsøvelse

Sugerørsøvelse

Eleverne mærker på egen krop, hvad en nedsat lungefunktion betyder.

Eleverne skal trække vejret igennem et sugerør. Øvelsen kan også inddrages i oplægget, som en aktiv øvelse.

Download sugerørsøvelsen og instruktioner herunder:

 

Kuliltemåling

Kuliltemåling

Eleverne skal måle og forholde sig til, hvad kulilte betyder for kroppens funktion. 

Aktiviteten er god til at sætte gang i refleksioner og dialog om forurening og indeklima og hvordan det har indflydelse på lungesundhed og kroppens funktion. Refleksionen skal derfor være på, at kulilte optager pladsen i de røde blodlegemer, der ellers transporterer ilt rundt i kroppen. Øvelsen kræver en underviser, der kan udføre målingerne. Øvelsen er lidt teknisk, da eleverne skal tage tid og beskrive, hvordan de oplever det på egen krop.

Øvelsen kan laves i to versioner:

  • en kort øvelse, hvor eleverne får målt deres kulilteindhold i udåndingsluften. Ved denne øvelse skal grupperne have opgavekortet: Kuliltemåling – infokort/spørgsmål

eller

  • en udvidet, hvor eleverne får lavet en ekstra kuliltemåling ved et andet undersøgelsessted fx værksted, parkeringsplads eller rygeområde så de kan sammenligne de to målinger. Ved denne øvelse skal grupperne have opgavekortet og skemaet: Kuliltemåling – sammenligningsopgave. OBS! Husk at printe skemaet ud!

Download opgaven og instruktion herunder:

Quiz: Dine Lunger

Quiz - Dine Lunger

Eleverne svarer på quizzen 'Dine Lunger', som handler om lunger, kroppen og sundhed. Der er 13 spørgsmål og til sidst, får eleverne at vide, hvor mange de har svaret rigtigt samt de rigtige svar.

Der er lavet infokort til aktiviteten, så eleverne kan få mere viden til at svare på quizzen. 

Download øvelsen og instruktion herunder:

Quiz: Sundhed og Samfund

Quiz - Sundhed og Samfund

Eleverne afprøver deres paratviden omkring lunger og sundhed eller samfundsforhold og kan læse og diskutere infokort.

Eleverne svarer på quizzen 'Sundhed og Samfund', som handler om ulighed i sundhed, social og biologisk arv og samfundsforhold. Der er 13 spørgsmål og til sidst, får eleverne at vide, hvor mange de har svaret rigtigt samt de rigtige svar.

Der er lavet infokort til quizzen, så eleverne kan viden efter de har svaret på quizzen.

Holdningskort

Holdningskort

Eleverne skal tage stilling til sundhedsrelaterede udsagn, diskussioner og dilemmaer, samt forstå og anerkende, at andre kan have andre holdninger. Ved at flytte sig fysisk tvinges deltagerne til at tage stilling.  

Legen kan udføres på forskellige måder.

A: Alle deltagere stiller sig op på række. Du lægger de to skilte i hver sin ende af området på en ’usynlig streg’ eller fortæller hvilken ende, der er ”enig” og hvilken der er ”uenig”. Du læser det første holdningskort op. Her står eksempelvis ”Jeg mener, at man selv har ansvar for leve sundt”. De deltagere, der er enige i udsagnet går hen til skiltet, hvor der står ’Enig’, mens de der er uenige, går til skiltet med ’uenig’. Deltagerne kan også stille sig et sted på ’stregen’, som svarer til hvor enige eller uenige, de er i udsagnet. Spørg nogle af eleverne, hvorfor de står, hvor de gør – få evt. en kort debat i gang. Du læser nu det næste skilt fx ”Jeg synes, det er i orden at ryge cigaretter/e-cigaretter”. Deltagerne indtager på ny en position afhængig af deres holdning. Denne version skaber overblik og opmærksomhed omkring de andre deltageres holdninger.

B: Alle deltagerne stiller sig vilkårligt på gulvet. Hver deltager får udleveret et holdningskort med et udsagn. De går nu rundt imellem hinanden og finder en anden deltager, som de læser udsagnet op for og forklarer, hvorfor de er enig eller uenig i udsagnet på deres kort. Dernæst er det den anden deltagers tur til at læse fra sit kort og forklare, hvorfor hun er enig eller uenig. De slutter af med at bytte kort, og går videre for at finde en ny deltager at tale med om udsagnet på det nye spørgsmål. 

Download holdningskortene og instruktion herunder: