Dine valg - LÆS

Dine valg

Du træffer hele tiden beslutninger, som har betydning for din sundhed. Skal jeg cykle i skole eller tage bussen? Hvad skal jeg spise? Skal jeg prøve at ryge?

Nogle beslutninger tænker du meget over, mens andre i højere grad er styret af dine vaner.

Dine beslutninger og vaner afgør, hvilke risikofaktorer du bliver udsat for. Risikofaktorer er påvirkninger, som øger risikoen for sygdom eller dårligt helbred.

Hvad gør risikofaktorerne egentlig ved kroppen? Hvorfor er motion sundt og luftforurening skadeligt? Prøv at overveje hvilke risikofaktorer, du er udsat for. Tænker du over, hvad du udsætter din krop for i hverdagen?

Du har et ansvar for din egen sundhed. Du tager aktivt beslutninger om, hvad du vil spise, om du vil ryge, og om du vil dyrke motion.

Men samfundet har også et ansvar. Mennesker omkring dig har et ansvar for, at du ikke indånder luft forurenet af rygning. Politikerne har et ansvar for at trafikforurening i storbyer bliver minimeret.

Hvad kan du og samfundet gøre for at mindske påvirkningen fra risikofaktorer? Er du bevidst om hvilke risikofaktorer, der er i din hverdag? Og hvad gør risikofaktorerne egentlig ved din krop?