Er vi alle lige?

Er vi alle lige?

Der er forskel på, hvor gamle vi bliver, og hvor sundt et liv vi har. Her har den biologiske og den sociale arv stor indflydelse.

Sygdomme kan nedarves og påvirke kroppen. Selvom den medicinske viden udvikles, er det ikke alt, der kan behandles.

Sociale forhold og livsvilkår har også indflydelse på livsalder og livskvalitet. Dårlige boligforhold i luftforurenede områder ødelægger din sundhed. Hårdt fysisk arbejde belaster din krop. Dårlig kost, rygning, indtagelse af alkohol og manglende motion har indflydelse på din sundhed.

Nogle af disse levevilkår vælger vi selv. Men der er nok flere vilkår, som har valgt os. Det afgørende er dog, at flere af dem kan vi selv ændre på. Den sociale arv er noget, vi skal arbejde med. Politisk og personligt.

Det er vanskeligere selv at ændre på livsvilkårene. Men du skal vide, at kombinationen af lav uddannelse, dårlige boligforhold, lav indkomst og hårdt fysisk arbejde truer dit helbred. 

Uligheden i sundhed forstærkes af, at man kan købe sig til sundhedsforsikringer, forebyggelse og behandling.