Holdningskort

Holdningskort

Eleverne skal tage stilling til sundhedsrelaterede udsagn, diskussioner og dilemmaer, samt forstå og anerkende, at andre kan have andre holdninger. Ved at flytte sig fysisk tvinges deltagerne til at tage stilling.  

Legen kan udføres på forskellige måder.

A: Alle deltagere stiller sig op på række. Du lægger de to skilte i hver sin ende af området på en ’usynlig streg’ eller fortæller hvilken ende, der er ”enig” og hvilken der er ”uenig”. Du læser det første holdningskort op. Her står eksempelvis ”Jeg mener, at man selv har ansvar for leve sundt”. De deltagere, der er enige i udsagnet går hen til skiltet, hvor der står ’Enig’, mens de der er uenige, går til skiltet med ’uenig’. Deltagerne kan også stille sig et sted på ’stregen’, som svarer til hvor enige eller uenige, de er i udsagnet. Spørg nogle af eleverne, hvorfor de står, hvor de gør – få evt. en kort debat i gang. Du læser nu det næste skilt fx ”Jeg synes, det er i orden at ryge cigaretter/e-cigaretter”. Deltagerne indtager på ny en position afhængig af deres holdning. Denne version skaber overblik og opmærksomhed omkring de andre deltageres holdninger.

B: Alle deltagerne stiller sig vilkårligt på gulvet. Hver deltager får udleveret et holdningskort med et udsagn. De går nu rundt imellem hinanden og finder en anden deltager, som de læser udsagnet op for og forklarer, hvorfor de er enig eller uenig i udsagnet på deres kort. Dernæst er det den anden deltagers tur til at læse fra sit kort og forklare, hvorfor hun er enig eller uenig. De slutter af med at bytte kort, og går videre for at finde en ny deltager at tale med om udsagnet på det nye spørgsmål. 

Download holdningskortene og instruktion herunder: