Hvem har ansvaret?

Hvem har ansvaret?

Er det rimeligt at bestemte befolkningsgrupper lever kortere og er mere syge? Hvad kan samfundet gøre for at mindske den sociale ulighed i sundhed? 

Sundhed er også et spørgsmål om politik.

Politik handler om at prioritere, hvordan samfundet skal indrettes. Skal borgerne sikres størst mulig frihed? Skal vi have et solidarisk samfund, hvor de stærkeste skuldre bærer de tungeste byrder?

Hvem har ansvaret, hvis du lever et usundt liv, der medfører sygdomme og behandling? Hvad kan du kræve som borger af sundhedsvæsenet? Hvad kan det kræve af dig?

Patienterne inddrages i behandlingen. De skal tage et medansvar. Diabetespatienter skal forandre deres kost, overvægtige skal tabe sig og dyrke mere motion, kræftramte skal stoppe med at ryge. Noget for noget.