Hvem har indflydelse - LÆS

Retoriske appelformer

Retoriske appelformer

Reklamer bruger retoriske appelformer til at overbevise forbrugeren.
Der er tre typer:
  • Logos. Reklamen præsenterer produktet med produktoplysninger, der appellerer til forbrugerens fornuft, fx: Løbedragten er svedabsorberende, uret er vandtæt, motionsprogrammet bygger på nyeste forskning
  • Etos. Reklamen præsenterer produktet i en ramme af ærlighed og etik. Firmaet er til at stole på, og produktet er i orden, fx: Udstyret er lavet af 100% genanvendelige materialer, firmaet har 50 års erfaring inden for området, godkendt af sundhedsstyrelsen
  • Patos. Reklamen appellerer til forbrugerens følelser. Produktet tilknyttes værdier, som forbrugeren føler noget særligt for, fx: Fællesskab, glæde, selvfølelse, sex, coolness

Hvem har indflydelse?

Vi lever i en mediekultur.
 
Medierne er vigtige for vores identitetsdannelse og opfattelse af os selv. Vi orienterer os om verden via medier. Sociale medier og reklamer viser os, hvordan verden kan være. De er et spejl for vores drømme, ønsker og behov.
 
Medierne fortæller om sundhed og har ofte fokus på kroppen. 
 
Vi følger trends og mode. Reklamernes verden viser forskellige livsstile og rollemodeller, som vi gerne vil ligne.  Reklamer skal øge salget af et produkt ved at fange dine interesser og ramme dine behov.
 
Har du et behov, mangler du noget. Vi skelner mellem tre typer af behov:
Dine basale behov handler om overlevelse: bolig, mad og tøj
Dine praktiske behov letter din dagligdag: transport, kommunikation og indretning
Dine symbolske behov udvikler din identitet: livsstil, fællesskab og selvfølelse
 
Et produkt kan godt opfylde alle tre behov. De symbolske behov har størst værdi. Her har reklamerne bedst mulighed for at overtale dig til at købe deres produkt.
 
En fitness reklame fortæller ikke, at du skal dyrke motion for at overleve, men at fitness gør dig gladere, smukkere og øger din selvfølelse.
 
Vi kender ikke vores symbolske behov præcist. Det udnytter reklamerne. De fænger og viser os, hvad vi ikke ved, vi har behov for. Vi spejler os i deres verden og finder nye elementer, vi kan knytte til vores identitet og selvfølelse. Reklamer viser produktet i en bestemt livsstil, der vil opfylde dine symbolske behov for at være en bestemt type, være cool, moderne, smart, ung eller bare glad og lykkelig.
 
Reklamerne forfører forbrugeren gennem brug af retoriske appelformer. De taler til vores følelser og identitet (patos), de fremstår troværdige (etos), eller de taler til forbrugerens fornuft (logos). De retoriske appelformer kan ses i billede, film, grafik og selve teksten.