Identitet

Brand og branding

Brand, branding

Amerikansk for ’brændemærkning’. Amerikanske cowboys brændemærkede tidligere deres kvæg.

At brande et produkt betyder, at producenten knytter symboler og associationer til produktet, så det adskiller sig fra andre lignende produkter.

Identitet

Du bliver det du gør. Du skaber dig selv. Måske tænker du ikke nærmere over det, men alle dine valg påvirker din omverdens opfattelse af dig. Du brander dig selv gennem din livsstil.

Du definerer dig selv ud fra dit forbrug, tøjstil, uddannelse og de fællesskaber du hører til. Du skaber din identitet ud fra de valg du træffer.

Noget af din identitet har du med fra dine forældre og de traditioner du er født ind i fx dit køn, du bor i Danmark, det gør dig anderledes end hvis du boede i Australien. 

Det kan være svært at træffe valg omkring dit liv og skabe din identitet. Du skal selv vælge uddannelse, hvordan vælger du den rigtige for dig? Nogle af valgene træffer du ud fra rutiner fx adfærd, tøj- og spisevaner, men du har altid mulighed for at ændre dine valg og dine vaner.

Din identitet er aldrig helt færdigskabt, fordi du træffer nye valg hele livet. Du bliver påvirket af omverdenen fx medier og din omgangskreds. Din identitet giver dig en livsfortælling gennem dine valg og dine erfaringer. 

Kilde: Liv i Lungerne.dk