Lunger på arbejde cocktail effekt

Lunger på arbejde Cocktail-effekt på arbejdspladser

Cocktail-effekt på arbejdspladser

Tobak, røg og støv samt skadelige partikler fra forurening og trafik øger risikoen for sygdom. Effekten er større end påvirkningen fra de enkelte forureningskilder. Det kaldes for cocktail-effekten.

Nogle brancher er særligt hårdt ramt af den farlige cocktail af mindst to forskellige typer af forurenet luft:

  • 39 % i transportbranchen
  • 38 % i reparationsbranchen
  • 32 % i bygge- og anlægsbranchen
  • 24 % inden for fremstilling

Cocktail-effekt

Vi bliver påvirket af mange forskellige former for sundhedsskadelige partikler i luften. Rygning og passiv rygning, forurening fra biler, partikler fra svejsning og kemiske dampe på arbejdspladsen. Det er en farlig cocktail.

Selv når påvirkningen fra de enkelte former er under grænseværdien for, hvornår vores sundhed er i fare, så er det kombinationen, der skaber en alvorlig sundhedsrisiko. 

En undersøgelse viser, at hver fjerde, der ofte er udsat for støv i arbejdsmiljøet, ryger hver dag. Når man både ryger dagligt og er udsat for støv i arbejdsmiljøet, så udsætter man sine lunger for den værst tænkelige cocktail.  

24 procent af lærlinge og elever ryger samtidig med, at de ofte eller engang imellem er udsat for støv i arbejdsmiljøet. For ufaglærte arbejdere er det 18 procent og for faglærte arbejdere 14 procent. Til sammenligning er tallet for alle erhvervsgrupper samlet 8 procent.

Det er altså primært de ufaglærte og faglærte arbejdere samt de unge lærlinge/elever, der udsættes for en særlig risiko.

Den gruppe tilhører du.