Lunger på arbejde Luften på din arbejdsplads

Fakta Luften på din arbejdsplads

Tabelen viser brancher, hvor mere end 40 % af de ansatte har svaret at de arbejder med støvende materialer mere end ¼ af tiden.

% af ansatte der arbejder med støvende materialer

Selvstændige i byggeri 51
Landbrug 58
Blikkenslagere 53
Tømrere og snedkere 70
Faglærte bygningsarbejdere 68
Ufaglærte bygningsarbejdere 40
Syersker 49
Beton­element­fabriks­arbejdere 58
Lærlinge og elever, industri 45

Kilde: Biokemisk forening

KRAN-stoffer

KRAN-stoffer

KRAN er en betegnelse for de mest skadelige og farlige kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Afhængig af deres skadelige virkninger opdeles KRAN-stoffer i fire kategorier:

K = Kræftfremkaldende
R = Reproduktionsskadende (skader fostret eller forringer evnen til at få sunde og raske børn)
A = Allergifremkaldende
N = Neurotoksiske (skader hjernen og nervesystemet)

APV

APV

Arbejdspladsen er underlagt nogle arbejdsmiljøregler. Den skal løbende gennemføre arbejdsmiljøvurderinger (APV), der beskriver arbejdspladsens miljøproblemer og opstiller handlingsplaner til at løse dem.

Luften på din arbejdsplads

Svævestøv og dampe udgør den største sundhedsrisiko på arbejdspladsen. Hvis du samtidig også ryger, er din sundhed i ekstra fare. Der er desværre en klar sammenhæng.

Støvet består af bittesmå partikler, der ophobes i dine lunger og kan trænge helt ud i blodet. De kan stamme fra produktionen og fra lagerhaller, hvor støvet hvirvles op, når du flytter materialer. Ordentlig procesventilation og brug af værnemidler (f.eks. åndedrætsværn) kan formindske risikoen.

Dampene er ofte gasser, der opstår ved forskellige former for forbrænding. De danner tjære, svovldioxid og andre flygtige organiske forbindelser, der skader dine lunger og kan fremkalde kræft. På autoværkstedet skal du være særlig opmærksom på, at der er ordentlig procesventilation og udluftning. 

Du skal særlig være opmærksom på KRAN-stofferne. Det er dem, der ødelægger dit helbred.

Rygning under alle former udgør en voldsom risikofaktor. Der er ikke den store forskel på, om du ryger cigaretter, e-cigaretter eller vandpibe. De er alle skadelige.

Ifølge loven, må man generelt ikke ryge indendørs på sin arbejdsplads. Der er dog nogle undtagelser. F.eks. kan virksomheder beslutte, at man må ryge i erhvervskøretøjer som kraner og firmabiler, hvor der kun arbejder én person ad gangen. Dette skal fremgå af virksomhedens rygepolitik. Rygepolitikken er en del af virksomhedens APV.

Selvom du ryger udenfor, så undgår du ikke den farlige cocktail-effekt. I bedste fald undgår du at påvirke dine kolleger, der ikke ryger. Passiv rygning er også sundhedsskadeligt.