Mies personlige historie

Mies personlige historie

Hør Mie Falch fortælle om, hvilken konsekvens det har haft for hendes liv, at hun én enkelt gang besøgte en vandpibecafé, da hun var 15 år gammel.