Sundhed på erhvervsskolerne

Ulighed i sundhed - uddannelser

Uddannelser - ulighed i sundhed

  • Der er mere end 5½ gange så mange storrygere blandt danskere med grundskole som højeste uddannelse end blandt personer med lang videregående uddannelse.
  • 73 procent af dagligrygerne i Danmark vil gerne holde op med at ryge.
  • 5 gange så mange med kort uddannelse har et usundt kostmønster i forhold til dem med lang uddannelse
  • 3 gange flere danskere med lang uddannelse er fysisk aktive sammenlignet med personer med kort uddannelse
  • Næsten dobbelt så mange med kort uddannelse er overvægtige sammenlignet med personer med lang uddannelse

Kilde: Hjerteforeningen

Sundhed på erhvervsskolerne

Der er ikke lighed i sundhed på ungdomsuddannelserne. Flere undersøgelser peger nemlig på, at erhvervsskoleelever har et dårligere helbred med større risiko for kroniske lidelser og sygdomme end elever på andre ungdomsuddannelser. Det skyldes blandt andet, at erhvervsskoleelever i gennemsnit ryger mere, drikker mere og dyrker mindre motion og idræt. Det gælder muligvis ikke dig, men det gælder måske mange af dine venner.