Sundhedspolitik

Vejen til lighed i sundhed

Vejen til lighed i sundhed

Samfundet kan fremme lighed i sundhed på forskellige måder:

 • Lovgivning om arbejdsmiljø, forbedring af uddannelsestilbud, højere afgift på tobaksvarer, tilskud til sundere kost
 • Vejledninger til de svagest stillede grupper
 • Praktiserende lægers sundhedsfremmende arbejde
 • Sundhedskampagner der opfordrer til at ændre vaner og livsstil
 • Forskning og metodeudvikling

Effekter af rygning

Effekter af rygning

 • Tobaksrygning øger risikoen for at udvikle en lang række sygdomme som fx muskel- og skeletlidelser, hjerte-kar-sygdomme, KOL og kræft.
 • Endvidere kan rygning være med til at forværre symptomerne ved allerede eksisterende sygdomme. Det gælder i forhold til fx diabetes og knogleskørhed.
 • Rygning medfører hvert år mere end 2,5 mio. ekstra kontakter til alment praktiserende læger.
 • Rygning koster hvert år mere end 14.000 danskere livet.
 • Storrygere dør i gennemsnit 8-10 år for tidligt.
 • Sundhedsvæsenets årlige nettoomkostninger relateret til rygning er 3.372 mio. kr.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

Prisen på sundhed

Prisen på sundhed

 • Astma, allergi og KOL koster hvert år det danske samfund ca. 20 mia. kr. Heraf går næsten 8 mia. kr. årligt til behandling af lungesygdomme.
 • 4-5 mia. kr. går til  lungepatienter for tab af indkomst fordi de ikke kan arbejde længere.
 • En lunge- og allergipatient koster det halve i behandling - og har meget lavere arbejdstab , hvis de bliver fundet og kommer i behandling tidlig fremfor sent.

Kilde: Danmarks Lungeforening

Sundhedspolitik

Politikerne i Folketinget vedtager sundhedslovene, og politikerne i regionsråd og byråd beslutter, hvordan  skattepengene skal fordeles.

Er din sundhed overhovedet en sag for samfundet?

Ja, for der er penge i sundhed. Sygdomsbekæmpelse er samfundets største udgift, så derfor kan der være mange penge at spare ved at forebygge sygdomme.

Sundhedsudgifterne stiger markant. Det er en udfordring. De kan på længere sigt sprænge rammerne for vores velfærd. Antallet af livsstilssygdomme stiger, og antallet af ældre, der har behov for pleje, stiger.

Politik har også på andre områder indflydelse på vores sundhed. Skærpede miljøkrav til brændstofmotorer, alternative energiformer, naturpleje, der inspirerer til motion, boligsanering og bedre arbejdsvilkår er alt sammen tiltag, der forebygger sundhed.