Ulighed i sundhed

Ulighed i sundhed

Brancher
Sundhedsstyrelsen har undersøgt hvilke faggrupper der har størst risiko for at få forskellige sygdomme. Indeks (gennemsnit) er 100. Hvem er i største risiko?
Kilde: Ulighed i sundhed, side 90. Sundhedsstyrelsen og Københavns Universitet 2011
Sundhedsforsikringer
Tabellen viser hvor stor en andel, der har ekstra helbreds- og sundhedsforsikringer fordelt efter uddannelse.
Kilde: Ulighed i sundhed, side 121. Sundhedsstyrelsen og Københavns Universitet 2011