Vandpibe - undervisningsforløb

Undervisningsforløb om vandpiberygning og risici

Undervisningsforløbet om vandpiberygning og risici er lavet i samarbejde med Københavns Kommunes Center for Sundhed. Materialet er online og kan bruges frit. Vi har lavet et forslag til et forløb på 1 time, men materialet er fleksibelt og kan sammensættes efter klassens behov.

Undervisningsforløbet om vandpiberygning og risici, lægger op til aktiv undervisningsdeltagelse, hvor det er eleverne, der er med til at skabe viden og læreren, der faciliterer processen.

Materialet til forløbet findes her på siden og består af forskellige elementer:

  • Disposition: viser, hvordan forløbet ser ud og hvilke elementer der indgår
  • Undervisningsforløbet: power-pointoplæg med tilhørende noter til forløbet
  • Aktivitetsoversigt: viser de forskellige aktiviteter og øvelser, man kan bruge i forløbet
  • Aktivitetskort: indeholder beskrivelse af aktiviteter samt lærervejledning til fx holdningskort, dilemmakort

Siden er bygget op således, at der først er en dispositionsoversigt. Derefter beskrives forløbet, hvor der er mulighed for at downloade oplæg og noter. Dernæst kommer aktivitetskorterene. Nederst på siden finder du en oversigt over de videns- og aktivitetsøvelser, der bruges i forløbet. Modsat de andre temasider er denne side henvendt til lærerne og ikke eleverne.