APV

APV

Arbejdspladsen er underlagt nogle arbejdsmiljøregler. Den skal løbende gennemføre arbejdsmiljøvurderinger (APV), der beskriver arbejdspladsens miljøproblemer og opstiller handlingsplaner til at løse dem.