Effekter af rygning

Effekter af rygning

  • Tobaksrygning øger risikoen for at udvikle en lang række sygdomme som fx muskel- og skeletlidelser, hjerte-kar-sygdomme, KOL og kræft.
  • Endvidere kan rygning være med til at forværre symptomerne ved allerede eksisterende sygdomme. Det gælder i forhold til fx diabetes og knogleskørhed.
  • Rygning medfører hvert år mere end 2,5 mio. ekstra kontakter til alment praktiserende læger.
  • Rygning koster hvert år mere end 14.000 danskere livet.
  • Storrygere dør i gennemsnit 8-10 år for tidligt.
  • Sundhedsvæsenets årlige nettoomkostninger relateret til rygning er 3.372 mio. kr.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed