KRAN-stoffer

KRAN-stoffer

KRAN er en betegnelse for de mest skadelige og farlige kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Afhængig af deres skadelige virkninger opdeles KRAN-stoffer i fire kategorier:

K = Kræftfremkaldende
R = Reproduktionsskadende (skader fostret eller forringer evnen til at få sunde og raske børn)
A = Allergifremkaldende
N = Neurotoksiske (skader hjernen og nervesystemet)