Lunger på arbejde Cocktail-effekt på arbejdspladser

Cocktail-effekt på arbejdspladser

Tobak, røg og støv samt skadelige partikler fra forurening og trafik øger risikoen for sygdom. Effekten er større end påvirkningen fra de enkelte forureningskilder. Det kaldes for cocktail-effekten.

Nogle brancher er særligt hårdt ramt af den farlige cocktail af mindst to forskellige typer af forurenet luft:

  • 39 % i transportbranchen
  • 38 % i reparationsbranchen
  • 32 % i bygge- og anlægsbranchen
  • 24 % inden for fremstilling