Mental sundhed - FAKTA

Mental sundhed

Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt i WHO’s opfattelse af mental sundhed som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Mental sundhed har to dimensioner:

  • Oplevelse: At opleve at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet.
  • Funktion: At kunne klare dagligdags gøremål, som fx at købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i sociale relationer og at kunne håndtere de forskellige udfordringer, som en almindelig dagligdag kan byde på.

(kilde: Forebyggelsespakke: Mental sundhed, Sundhedsstyrelsen 2012)