Ulighed i sundhed - uddannelser

Uddannelser - ulighed i sundhed

  • Der er mere end 5½ gange så mange storrygere blandt danskere med grundskole som højeste uddannelse end blandt personer med lang videregående uddannelse.
  • 73 procent af dagligrygerne i Danmark vil gerne holde op med at ryge.
  • 5 gange så mange med kort uddannelse har et usundt kostmønster i forhold til dem med lang uddannelse
  • 3 gange flere danskere med lang uddannelse er fysisk aktive sammenlignet med personer med kort uddannelse
  • Næsten dobbelt så mange med kort uddannelse er overvægtige sammenlignet med personer med lang uddannelse

Kilde: Hjerteforeningen