Vejen til lighed i sundhed

Vejen til lighed i sundhed

Samfundet kan fremme lighed i sundhed på forskellige måder:

  • Lovgivning om arbejdsmiljø, forbedring af uddannelsestilbud, højere afgift på tobaksvarer, tilskud til sundere kost
  • Vejledninger til de svagest stillede grupper
  • Praktiserende lægers sundhedsfremmende arbejde
  • Sundhedskampagner der opfordrer til at ændre vaner og livsstil
  • Forskning og metodeudvikling