Didaktisk tilrettelæggelse

Didaktisk tilrettelæggelse

Vi har organiseret stoffet i hvert tema i fire forskellige tilgange:

LÆS rummer en kort og enkel fagdidaktisk beskrivelse af temaet. Til den korte tekst er knyttet faktabokse, så eleven hurtigt kan få et overblik over temaets facetter.

SE rummer små film og billeder, der illustrerer læsetekstens pointer. Det kan være en genvej for den læsesvage elev til at forstå stoffet.

GØR rummer øvelser og tiltag, som eleverne kan foretage på baggrund af temaet. Det kan dreje sig om motionsøvelser, oprettelse af sundhedsråd og lignende. I denne tilgang skal eleverne altså anvende deres kompetencer på området og handle ud fra den viden, der ligger i LÆS og SE.

SVAR rummer spørgsmål, der har afsæt i stoffet. Der er 13 spørgsmål til hvert tema, og eleven kan se sin score til sidst.

De fire tilgange rummer altså en progression: LÆS -> SE -> GØR -> SVAR.