Om "Lunger på arbejde"

Om LUNGER PÅ ARBEJDE

LUNGER PÅ ARBEJDE er et netbaseret undervisningsmateriale om luft, lunger og sundhed til erhvervsuddannelsernes grundforløb. Målet er at skabe opmærksomhed hos erhvervsskoleeleverne om sundere lunger – livet igennem!

Det konkrete formål er at stille et relevant, it-baseret undervisningsmateriale til rådighed for undervisningen i faget Samfund og sundhed og inspirere til motion og bevægelse i erhvervsuddannelserne. 

Undervisningsmaterialet stilles gratis til rådighed.

LUNGER PÅ ARBEJDE er produceret af Lungeforeningen under medvirken af Henrik Poulsen og Merete Stenum Nielsen, Medier og Læring, og Jeppe Norsker, Norsker Digital Design, og i samarbejde med Jyta Popik, Hjerteforeningen, der bl.a. bidrager med små film om motion. Videoer produceret til LUNGER PÅ ARBEJDE af HTX-studerende Caroline Dyrby Andersen, Karoline Wulf-Andersen og Thomas Juul Pedersen

Lungeforeningen er en patientforening og en sygdomsbekæmpende forening. Vi er over 110 år gamle, og vores oprindelige formål var at bekæmpe tuberkulosen. Nu har tiderne ændret sig, og i dag er det den brede lungesag lige fra barn til voksen, som vi arbejder for. Lungeforeningen arbejder for et samfund, hvor flere mennesker har sundere lunger - livet igennem.

LUNGER PÅ ARBEJDE er støttet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse via Partnerskabspuljen. LUNGER PÅ ARBEJDE er en del af partnerskabsprojektet Sundere Erhvervsskoler – Kroppen op i gear, som afprøves på UC Holstebro.

Tak til alle bidragsydere der vederlagsfrit har stillet deres materialer til rådighed.

 


© Lungeforeningen 2015