Vejledning til temaer

Vejledning til temaer

Materialet er enkelt bygget op. Det består af fire temaer, og under hvert tema er der fire forskellige tilgange. De fire temaer kan læses selvstændigt eller i en sammenhæng og i en tilfældig rækkefølge.

Sværhedsgrad:

Lunger på arbejde sætter fokus på de belastninger på krop og lungefunktion, som et dårligt arbejdsmiljø kan medføre. Det drejer sig om luftforurening, forøget risiko ved rygning, gentagne og belastende arbejdsstillinger og manglende motion.

Temaet understøtter sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige sammenhænge.

Relaterede temaer:
Sværhedsgrad:

Dine lunger illustrerer, hvordan lungerne fungerer. En god lungefunktion er grundlaget for et godt liv, og det er forudsætningen for, at man kan udføre fysisk arbejde. Derfor beskriver temaet også, hvilke skader, man kan påføre lungerne, fx ved rygning, og hvordan man kan tage ansvar for egen sundhed ved at styrke lungerne gennem motion.

Temaet understøtter sundhedsbegrebet i personlige sammenhænge.

Relaterede temaer:
Sværhedsgrad:

Op i gear begrunder og giver anvisninger på, hvordan fysisk aktivitet i form af motion fremmer sundhed. Hårdt fysisk arbejde skal modsvares af motion og styrketræning, der forebygger og afhjælper de eventuelle skader, som jobbet kan medføre.

Temaet understøtter sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige og personlige sammenhænge.

Relaterede temaer:
Sværhedsgrad:

Sundhed og samfund beskriver sundhedsbegrebet i et samfundsmæssigt perspektiv. Det er evident, at den gruppe, som erhvervsskoleelever og faglærte tilhører, er mere udsatte for sundhedsskader end andre grupper på grund af jobbets karakter og deres livsstil. Det er vigtigt, at eleverne bliver bevidste om dette, og at de bliver opmærksomme på, at de selv har indflydelse ved at tage et ansvar.

Temaet understøtter sundhedsbegrebet i samfundsmæssige og personlige sammenhænge.

Relaterede temaer:
Sværhedsgrad:
Relaterede temaer:
Sværhedsgrad:
Relaterede temaer:
Sværhedsgrad:
Relaterede temaer: