Lunger på arbejde

Tema: 
Lunger på arbejde

Lunger på arbejde citat 1

Det vurderes, at danskerne hvert år til sammen har 15.000 syge leveår som følge af arbejdsrelaterede lungesygdomme, hvor de kunne have været raske.
Torben Sigsgaard, professor i miljø- og arbejdsmedicin

Lunger på arbejde

Ren luft giver sunde lunger.

Du tager dine lunger med på arbejde. Her har både du og din arbejdsplads et ansvar for, at dine lunger trækker vejret i en luft, der er så ren, som det overhovedet er muligt.

Du kan selv være opmærksom på din sundhed og gøre noget for ikke at blive syg. En af de største farer er den såkaldte cocktaileffekt.

 

Lunger på arbejde cocktail effekt

Lunger på arbejde Cocktail-effekt på arbejdspladser

Cocktail-effekt på arbejdspladser

Tobak, røg og støv samt skadelige partikler fra forurening og trafik øger risikoen for sygdom. Effekten er større end påvirkningen fra de enkelte forureningskilder. Det kaldes for cocktail-effekten.

Nogle brancher er særligt hårdt ramt af den farlige cocktail af mindst to forskellige typer af forurenet luft:

  • 39 % i transportbranchen
  • 38 % i reparationsbranchen
  • 32 % i bygge- og anlægsbranchen
  • 24 % inden for fremstilling

Cocktail-effekt

Vi bliver påvirket af mange forskellige former for sundhedsskadelige partikler i luften. Rygning og passiv rygning, forurening fra biler, partikler fra svejsning og kemiske dampe på arbejdspladsen. Det er en farlig cocktail.

Selv når påvirkningen fra de enkelte former er under grænseværdien for, hvornår vores sundhed er i fare, så er det kombinationen, der skaber en alvorlig sundhedsrisiko. 

En undersøgelse viser, at hver fjerde, der ofte er udsat for støv i arbejdsmiljøet, ryger hver dag. Når man både ryger dagligt og er udsat for støv i arbejdsmiljøet, så udsætter man sine lunger for den værst tænkelige cocktail.  

24 procent af lærlinge og elever ryger samtidig med, at de ofte eller engang imellem er udsat for støv i arbejdsmiljøet. For ufaglærte arbejdere er det 18 procent og for faglærte arbejdere 14 procent. Til sammenligning er tallet for alle erhvervsgrupper samlet 8 procent.

Det er altså primært de ufaglærte og faglærte arbejdere samt de unge lærlinge/elever, der udsættes for en særlig risiko.

Den gruppe tilhører du.

Beskyt dig mod partikler på dit arbejde

Derfor skal du beskytte dig mod partikler på din arbejdsplads

I filmen herunder fortæller professor Torben Sigsgaard, hvorfor du skal beskytte dig mod partikler på din arbejdsplads. Pas godt på dig selv og dine kolleger!

Partikler på arbejdspladsen

Partikler på arbejdspladsen

Sten Frandsen, Teknologisk Institut, og professor Vivi Schlünssen, AU fortæller hvorfor man skal passe på sine lunger, og hvordan man bedst gør det - når man er på arbejde. Vær opmærksom på partiklerne på arbejdspladsen!

Lunger på arbejde Luften på din arbejdsplads

Fakta Luften på din arbejdsplads

Tabelen viser brancher, hvor mere end 40 % af de ansatte har svaret at de arbejder med støvende materialer mere end ¼ af tiden.

% af ansatte der arbejder med støvende materialer

Selvstændige i byggeri 51
Landbrug 58
Blikkenslagere 53
Tømrere og snedkere 70
Faglærte bygningsarbejdere 68
Ufaglærte bygningsarbejdere 40
Syersker 49
Beton­element­fabriks­arbejdere 58
Lærlinge og elever, industri 45

Kilde: Biokemisk forening

KRAN-stoffer

KRAN-stoffer

KRAN er en betegnelse for de mest skadelige og farlige kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Afhængig af deres skadelige virkninger opdeles KRAN-stoffer i fire kategorier:

K = Kræftfremkaldende
R = Reproduktionsskadende (skader fostret eller forringer evnen til at få sunde og raske børn)
A = Allergifremkaldende
N = Neurotoksiske (skader hjernen og nervesystemet)

APV

APV

Arbejdspladsen er underlagt nogle arbejdsmiljøregler. Den skal løbende gennemføre arbejdsmiljøvurderinger (APV), der beskriver arbejdspladsens miljøproblemer og opstiller handlingsplaner til at løse dem.

Luften på din arbejdsplads

Svævestøv og dampe udgør den største sundhedsrisiko på arbejdspladsen. Hvis du samtidig også ryger, er din sundhed i ekstra fare. Der er desværre en klar sammenhæng.

Støvet består af bittesmå partikler, der ophobes i dine lunger og kan trænge helt ud i blodet. De kan stamme fra produktionen og fra lagerhaller, hvor støvet hvirvles op, når du flytter materialer. Ordentlig procesventilation og brug af værnemidler (f.eks. åndedrætsværn) kan formindske risikoen.

Dampene er ofte gasser, der opstår ved forskellige former for forbrænding. De danner tjære, svovldioxid og andre flygtige organiske forbindelser, der skader dine lunger og kan fremkalde kræft. På autoværkstedet skal du være særlig opmærksom på, at der er ordentlig procesventilation og udluftning. 

Du skal særlig være opmærksom på KRAN-stofferne. Det er dem, der ødelægger dit helbred.

Rygning under alle former udgør en voldsom risikofaktor. Der er ikke den store forskel på, om du ryger cigaretter, e-cigaretter eller vandpibe. De er alle skadelige.

Ifølge loven, må man generelt ikke ryge indendørs på sin arbejdsplads. Der er dog nogle undtagelser. F.eks. kan virksomheder beslutte, at man må ryge i erhvervskøretøjer som kraner og firmabiler, hvor der kun arbejder én person ad gangen. Dette skal fremgå af virksomhedens rygepolitik. Rygepolitikken er en del af virksomhedens APV.

Selvom du ryger udenfor, så undgår du ikke den farlige cocktail-effekt. I bedste fald undgår du at påvirke dine kolleger, der ikke ryger. Passiv rygning er også sundhedsskadeligt.

Sundhedsadfærd på jobbet

Rygning og job

Rygning og job

Kommer det under jobsamtalen frem, at du ryger, kan det være skyld i, at du ikke får jobbet. En ny undersøgelse viser nemlig, at syv procent af de danske chefer har fravalgt egnede kandidater, fordi de røg.

Kilde:
Berlingske Business på baggrund af en undersøgelse, foretaget af Ledernes Hovedorganisation, 2005

Hvad koster en ryger?

Hvad koster en ryger?

En svensk beregning viser, at en storrygende medarbejder koster arbejdsgiveren cirka 45.000 svenske kroner om året. Det svarer til cirka 36.000 danske kr. i 2010.

Sundhedsadfærd på jobbet

Jobbene hænger ikke på træerne. Når du skal have en praktikplads eller et job, skal du være aktiv. Du skal være dygtig til dit fag.

Men du skal også have det ekstra i dig, som mental og fysisk sundhed giver. Selvtillid, god form, ingen rygelugt fra din krop. Med andre ord: Du skal være i kampform. Det begrænser dine sygedage og styrker din arbejdsglæde. Det vil arbejdsgiveren bemærke.

Hjælp din arbejdsgiver med at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø i virksomheden. Deltag i APV-arbejdet og kom med forslag til, hvordan I hele tiden kan forbedre arbejdsmiljøet.

Rygning er blevet en dårlig sag, også på arbejdspladsen. Det er ikke et brud på diskriminationsloven, hvis din kommende arbejdsgiver spørger dig, om du ryger. Det sker faktisk, og det kan være afgørende for, om du får jobbet.